Фирмена политика

Нашите цели и нашата основна политика са свързани с непрекъснато развитие на компанията, включващо следните основни принципи:

  • Въвеждане на най-новите технологии, машини и съоръжения, задължително произвеждани във водещи европейски и световни фирми и интистути.
  • Нашите клиенти са нашите работодатели и партнъори, следователно ние стоим до тях и техните изисквания винаги, независимо от обстоятелствата.
  • Непрекъснато повишаване на квалификацията на мениджърите и технологичните работници в Балкан стийл. Това е изискване, пряко свързано с успеха на компанията.
  • Професионализъм, коректност и уважение към нашите доставчици – заводи от Европа и света, придръжени от всички наши изисквания за най-високо качество на доставките, сертифицирани по съответните EN норми.
  • Съвременно и адеквато отношение към околната среда, безопасните условия на труда и спазване на всички европейски норми за хармонизация и екология.