Качество

Сертификат за качество

От 2009 г. Балкан стийл инжинеринг въведе системи за управление на качеството. Прилаганата система за контрол е основен фактор за утвърждаване на Балкан стийл инжинеринг като фирмата, предлагаща най-качествените продукти в бранша. Името на Балкан стийл е синоним на пазара за високо качество и надежност, а реномето ни стига до нашите клиенти и партнъори дори преди продуктите ни.

Други сертификати