Марки стомани

Марки стомани

Стандарт Марка стомана
Бетонно желязо
EN10025 S235JR, S235JRG1 , S235JRG2, S275JR, S355J0
BDS2592 St1 to St4 (kp, ps, sp) - group A, B, W
DIN17100 S137-2, US137-2, RS137-2, S144-2, S152-3
GOST380 St1 to St4 (kp, ps, sp)
Периодичен профил
DIN488 BStSOOS, BS1420S, BStSOOM
EN10080 B500B, B500H, B500N
Прътови профили
EN10025 S235JR, S235JRG1 , S235JRG2, S275JR, S355J0
DIN17100 St37-2, US137-2, RS137-2, S144-2, S152-3
Електрозаварени тръби
EN10025 S235JR, S235JRG1 , S235JRG2, S275JR, S355J0
EN10111 DD11, DD12, DD13, DD14
BDS2592 St1 to St4 (kp, ps, sp) - group A, B, W
DIN17100 S137-2, US137-2, RS137-2, S144-2, S152-3
GOST380 St1 to St4 (kp, ps, sp)
Профилни тръби
EN10025 S235JR, S235JRG1 , S235JRG2, S275JR, S355J0
EN10111 DD11, DD12, DD13, DD14
BDS2592 St1 to St4 (kp, ps, sp) - group A, B, W
DIN17100 S137-2, US137-2, RS137-2, St44-2, S152-3
GOST380  St1 to St4 (kp, ps, sp)
Горещовалцувана ламарина
EN10025 S235JR, S235JRG1 , S235JRG2, S275JR, S355J0
EN10111 DD11, DD12, DD13, DD14
BDS2592 St1 to St4 (kp, ps, sp) - group A, B, W
DIN17100 S137-2, US137-2, RS137-2, S144-2, S152-3
GOST380 St1 to St4 (kp, ps, sp)
BDS5785 08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 20, 35, 45
GOST1050 08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 20, 35, 45
Студеновалцувана ламарина
EN10130 DC01, DC02, DC03, DC04
BDS2592 St1 to St4 (kp, ps, sp) - group A, B, W
DIN1623-T1 St12.USt13, St14
GOST380 St1 to St4 (kp, ps, sp)
BDS5785 08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 20, 35, 45
GOST1050 08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 20, 35, 45
BDS11488 08kpA, OSpsA, 08JuA
Поцинкована ламарина
EN10142  DX51 D + Z, DX53 D + Z, DX54 D + Z
BDS2592 St1 to St4 (kp, ps, sp) - group A, B, W
BDS5785 08kp, 08ps, 08, 10kp, 10ps, 10, 20, 35, 45
DIN17162-T1 StOIZ, S102Z
GOST380 St1 to St4 (kp, ps, sp)
EN10142 DX51D+AS, DX53D+AS