Метални изделия

"Балкан Стийл Инженеринг" ООД поддържа постоянна складова наличност на богат асортимент от метали и метални изделия.

Новите артикули в нашия асортимент, които се произвеждат успешно в Метален сервизен център "БСИ" са усилителни профили за дограма, студено-изправени шини в широк диапазон, специални арматурни заготовки – пилоти и шлицови стени, метални изделия със заваряване на детайлите, решетки за английски двор, доставка на стоманени въжета и стоманени телове за производство на предварително напрегнати стоманобетонови конструкции /префабрикати/, приложими за изграждането на промишлени складови халета. Предлагаме също и метални керемиди от пластифицирана ламарина в различни цветове и прилежащите към тях аксесоари.

Компанията разполага и със специализирани товарни превози за металии метални изделия в страната и чужбина.

Горещовалцувана и горещопоцинкована продукция

 • Горещопоцинковани листове и рулони
 • Ламарина с пластмасово покритие на рулони
 • Горещовалцувани ламарини
 • ГВ Рулони
 • Горещовалцувани дебелолистови ламарини
Горещовалцувана и горещопоцинкована продукция

Студено валцувана продукция

 • Студеновалцувани ламарини
 • СВ Рулони
Студено валцувана продукция

Шевни и безшевни тръби

 • Правоъгълни профилни тръби
 • Квадратни профилни тръби
 • Черни електрозаварени тръби
Шевни и безшевни тръби

Арматурна стомана

 • Арматурно желязо
 • Периодични профили
 • Арматурна мрежа - размери тегла и допуски
Арматурна стомана

Трапецовидни и сунусоидални профили

 • Трапец LT 40
 • Трапец LT 50
 • Вълна 27
 • LT 20 /две схеми/
Трапецовидни и сунусоидални профили

Дълги продукти

 • Шини
 • Плътни квадрати
 • Плътни кръгове
 • Равностранни винкели
 • IPE Европрофили
 • IPN Европрофили
 • HEA Европрофили
 • HEB Европрофили
 • UPN Европрофили
Дълги продукти

Марки стомани

Марки стомани